Potrzebujesz porady prawnej?


Opisz swój problem, rozwiążemy go razem.

Łukasz Klejdysz

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Na rynku usług prawniczych funkcjonuję od 2012 r. W tym czasie zdobyłem rozległe doświadczenie świadcząc swoje usługi zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pozarządowym na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Specjalizuję się w prawie zobowiązań, prawie spadkowym, prawie rodzinnym, prawie pracy, a także w dochodzeniu roszczeń związanych z działalnością gospodarczą.

free Template by uicookies.com

Zakres usług

free Template by uicookies.com

 • przygotowywanie i opiniowanie aktów założycielskich spółek, umów, uchwał
 • zakładanie i rejestracja spółek
 • obsługa prawna związana z łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek
 • windykacja należności od etapu przesądowego do zakończenia postępowania egzekucyjnego

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy związane z władzą rodzicielską, kontaktami z dziećmi
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opieki lub kurateli
 • sprawy o stwierdzenie macierzyństwa/ojcostwa
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy o rozdzielność majątkową

 • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń
 • sprawy odszkodowawcze
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, ochronę posiadania)
 • przygotowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów
 • sprawy z zakresu sprawa spadkowego (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku, sprawy o zachowek, sprawy o odrzucenie spadku)

 • sporządzanie pism w toku postępowań administracyjnych, odwołań od decyzji skarg do Sądów Administracyjnych
 • reprezentowanie przed organami administracji publicznej oraz Sądami Administracyjnymi

 • Sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wniosków o rentę, emeryturę
 • sprawy związane z łamaniem praw pracowniczych, dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień związanych z wypadkiem przy pracy

 • sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych
 • sporządzanie i opiniowanie listów intencyjnych
 • windykacja należności kontrahentów
 • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy

Kontakt

Masz pytania lub potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej?

 • E-mail kancelaria@lukaszklejdysz.pl
 • Telefon +48 510 308 654
 • Adres Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Klejdysz
  Sikorskiego 2/5
  Bielsko-Biała, 43-300
 • Mapa