Potrzebujesz porady prawnej?


Opisz swój problem, rozwiążemy go razem.

Łukasz Klejdysz

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Na rynku usług prawniczych funkcjonuję od 2012 r. W tym czasie zdobyłem rozległe doświadczenie świadcząc swoje usługi zarówno osobom fizycznym jak i prawnym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom pozarządowym na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Specjalizuję się w prawie zobowiązań, prawie spadkowym, prawie rodzinnym, prawie pracy, a także w dochodzeniu roszczeń związanych z działalnością gospodarczą.

free Template by uicookies.com

Zakres usług

free Template by uicookies.com

  • przygotowywanie i opiniowanie aktów założycielskich spółek, umów, uchwał
  • zakładanie i rejestracja spółek
  • obsługa prawna związana z łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek
  • windykacja należności od etapu przesądowego do zakończenia postępowania egzekucyjnego

  • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
  • sprawy alimentacyjne
  • sprawy związane z władzą rodzicielską, kontaktami z dziećmi
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opieki lub kurateli
  • sprawy o stwierdzenie macierzyństwa/ojcostwa
  • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
  • sprawy o rozdzielność majątkową

  • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń
  • sprawy odszkodowawcze
  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, ochronę posiadania)
  • przygotowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów
  • sprawy z zakresu sprawa spadkowego (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, sprawy o dział spadku, sprawy o zachowek, sprawy o odrzucenie spadku)

  • sporządzanie pism w toku postępowań administracyjnych, odwołań od decyzji skarg do Sądów Administracyjnych
  • reprezentowanie przed organami administracji publicznej oraz Sądami Administracyjnymi

  • Sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wniosków o rentę, emeryturę
  • sprawy związane z łamaniem praw pracowniczych, dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień związanych z wypadkiem przy pracy

  • sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych
  • sporządzanie i opiniowanie listów intencyjnych
  • windykacja należności kontrahentów
  • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy

Kontakt

Masz pytania lub potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej?

  • E-mail kancelaria@lukaszklejdysz.pl
  • Telefon +48 510 308 654
  • Adres Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Klejdysz
    Sikorskiego 2/5
    Bielsko-Biała, 43-300
  • Mapa